Category: Alternative

Published 23.08.2019 by

O Gud, All Sannings Källa - Arne Domnérus, Gustaf Sjökvist, Rune Gustafsson - Innerlig / Heartfelt (CD, Album)

Gardazahn

Doum

9 Comments

 1. Faegrel said:
  1. O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftes ord. Vad du har sagt skall gälla i himmel och på jord: "Åkalla mig i nöden, så får du hjälp av mig." Ja, Herre, intill döden vill jag åkalla dig. 2. Vad lindring i min smärta att lita på din nåd och anförtro mitt hjärta åt dina visa råd. När du mig bedja lärde i Jesu Kristi.
  29.08.2019
  Reply
 2. Ketaur said:
  Från det ögonblick du kommer skrikande in i den här världen börjar du uppfylla din plikt. Du inleder ditt livs resa och fyller din roll i Guds plan och förordnande. Oavsett vilken bakgrund du har och vilken resa som ligger framför dig kan ingen undkomma himlens iscensättningar och arrangemang, och ingen kan styra sitt eget öde, för det kan bara han som härskar över alla ting göra.
  30.08.2019
  Reply
 3. Gudal said:
  Alt. koral: 1. I Guds namn öppnar jag förnöjd vart ögonlock! Min kropp har vilat ut, ja, mina sinnen ock. Dock är det ovi.
  25.08.2019
  Reply
 4. Moogulmaran said:
  1. När - ma - re, Gud, till dig, när - ma - re dig. 2. Döl - jer för pil - grim trött so - len sitt sken, 3. Där skall all nåd du gav stå för min syn 4. Sist, när jag stäl - la får upp - åt min färd? b 4 4 ˙˙ œ œ œ œ œ. œ. œœ J ˙ ˙ ˙ œœ œœ ˙. ˙. Œ q= [Milt & b ˙˙ œœ œœ œ.œ. œ œ j ˙˙ œœ œœ.
  25.08.2019
  Reply
 5. Daikus said:
  Dec 19,  · Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.” I Ps. framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”. I .
  29.08.2019
  Reply
 6. Goltigami said:
  Gud känner varendaste en, precis som han känner var fjäril var blomma, var strå, varje sten. Det finns ingen stjärna och blomma, som Gud inte kallar vid namn. Det finns inget barn i all världen, som inte får rum i hans famn. Britt G Hallqvist. Skicka med e-post BlogThis!
  28.08.2019
  Reply
 7. Yozshuzahn said:
  Alt. koral: 1. O Gud, vår Skapare, vars råd gjort himlen till vårt fadershus, som klädde dagarna i ljus och gav åt natten sömnens nåd. 2. Vi slutar dagens verk med bön.
  24.08.2019
  Reply
 8. Mautaur said:
  Nov 23,  · Igår sa en pastor till mig att Gud klarar sig utan oss. I ett försök att förebygga den utbrändhet som skenar bland diakoner och pastorer. Vi är älskade oavsett vår prestation, vi är älskade bara i egenskap av människor, visst, det är helt centralt, men vi är också behövda. Den gud .
  26.08.2019
  Reply
 9. Braran said:
  Godkänner Gud alternativa livsstilar? ”NÄR kommer jag att veta vilken sexuell livsstil jag vill ha?” Så skrev en årig flicka till en frågespalt för tonåringar. Hennes fråga återspeglar den inställning som är vanlig bland många människor som menar att det står var och en fritt att välja sin egen sexuella livsstil.
  23.08.2019
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *